Besøg andre websites i ITW BYG-familien

Mød de stærkeste varemærker inden for værktøj, befæstelse
og bygningsbeslag til byggeriet.

Information: CE-mærkning

Dokumentation og CE-mærkede produkter

Skruer

Gipsskruer

Dybler og ankre

Håndsøm

 

Oplysning om CE-mærkning

I de kommende år vil flere og flere af ITW BYGs produkter blive CE-mærket.
Her kan du læse mere om, hvad CE betyder for dig.

 

Baggrunden for CE-mærkning

CE-mærkning er indført af EU for at fjerne tekniske handelshindringer for byggevarer. Reglerne er meget overordnet beskrevet i Byggevareforordningen.  Ordningen med CE-mærkning sikrer, at producenterne skal overholde de samme krav uanset, hvor i Europa de sælger deres byggevarer. Samtidig giver CE-mærket producenten ret til at sælge byggevarerne overalt i EU.

 

Hvad betyder CE-mærkningen for mig?

CE-mærket er en godkendelse, som viser at en byggevare er egnet til den tilsigtede anvendelse. Det betyder, at den skal opfylde de 7 essentielle krav til:

 

1. Mekanisk modstandsevne og stabilitet
2. Sikkerhed i tilfælde af brand
3. Hygiejne, helbred og miljø
4. Sikkerhed ved anvendelse
5. Beskyttelse mod støj
6. Energiøkonomi og varmeisolering

7. Bæredygtighed

 

De 6 essentielle krav er meget generelle. Derfor er der for hver type af byggevarer beskrevet mere præcise krav i en teknisk specifikation, som kan være enten en europæisk standard (EN) eller en europæisk teknisk godkendelse (ETA). Det nye 7. væsentlige krav om "bæredygtighed" bliver først et krav, når de harmoniserede standarder, på bestilling fra EU-kommissionen, bliver revideret.

For at få lov til at CE-mærke sine produkter skal producenten også indføre et kvalitetsstyringssystem.

 

 


Få Håndværkerkataloget

Alle ITW BYGs produkter til professionelt brug i ét katalog. Nemt og bekvemt.

Bestil katalog

 

Hent brochure

Fire sider med alt hvad du behøver at vide om CE-mærkning.

Hent brochure